top of page

CO JE CHIROFONETIKA

Chirofonetika je metoda, která pomáhá zlepšit vnímání sebe sama, aktivuje životní síly člověka a tím podporuje zdraví.
 
Chirofonetika byla vyvinutá na logopedické klinice v Linci Dr. Alfrédem Baurem. Společně s manželkou a lékařkou této kliniky MUDr. Ilse Baur,  ji používali k navození a povzbuzení řeči u dětí. Časem se ukázalo, že mají tyto masáže velmi dobrý vliv na další doprovodné problémy dětí. Později založili soukromou praxi pro logopedii a léčebnou pedagogiku. Výsledky zaujaly další spolupracovníky a časem se tato metoda  začala šířit i do světa. Dnes je chirofonetika rozšířená v mnoha zemích. Tato metoda se dostala do Čech hned po revoluci v lednu 1990 a nyní je rozvíjena pod záštitou Chirofonetické asociace ve Škole chirofonetiky www.chirofonetika.cz.  Jednou za dva roky probíhá světové setkávání chirofonetiků. 

Co je tedy chirofonetika?

 Je to především doteková prožitková terapie, která využívá kvality jednotlivých hlásek a z nich odvozených masážních tahů.  Vychází se z poznatku pro nás snad trochu nezvykléhože hlásky obsažené v naší řeči mají léčivé účinky.  A že masírováním lze napodobovat směr, formu a rytmus proudění vzduchu při vyslovení jednotlivých hlásek. Vzdušné proudění, které vzniká v dutině ústní při artikulaci hlásky je v chirofonetice odpovídajícím způsobem přenášeno masážními tahy na tělo. Masážní tah a zároveň vyslovování masírované hlásky terepeutem oslovuje ležícího na mnoha úrovních vnímání. Ležící cítí kvalitu hlásky v celém těle.

 
Můžete si zhruba představit tuto kvalitu, když vyslovíte hlásku M nebo H. Jsou to příjemné uvolňující hlásky na rozdíl od budícího T nebo stahujícího S. Sami si zkuste tyto hlásky vyslovit a získáte svůj vlastní dojem z nich.
JAK PROBÍHÁ CHIROFONETICKÉ OŠETŘENÍ
Při provádění chirofonetiky leží klient zpravidla na masážním stole a terapeut stojí za jeho hlavou. Začíná se tahy na zádech , přechází se na horní nebo dolní končetiny. Terapeut  vyslovuje jednotlivé hlásky a současně táhne odpovídající masážní tah. Vyslovování hlásky, dotek, teplo rukou a forma tahu, která se rytmicky opakuje, probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek z hlásek. Je to, jako by tyto hlásky nebyly vnímány pouze uchem a hmatem. Tato masáž oslovuje ležícího nejen na tělesné, ale i duševní úrovni a povzbuzuje proces podílející se na regeneraci životních sil.
Já bych to popsala tak, že skrze tělesný i duševní prožitek působí jednotlivá hláska regeneračně na kvalitu vlastních životní sil a tak působí v rámci salutogenetického konceptu vyrovnávání se se zátěží v životě. (viz odkaz salutogeneze)

KDE SE CHIROFONETIKA VYUŽÍVÁ

Především jako alternativní doprovodná terapie mnoha zdravotních a psychických problémů (mimo psychiatrické diagnózy).
S chirofonetikou máme dobré zkušenosti zejména : 
  - při různých tělesných postiženích,  autismu, epilepsie
 - pomáhá odstranit poruchy řečí u dětí - alternativní metoda k rozvoji řeči u dětí, kterým klasická logopedie nepomáha
 - vývojové poruchy chování a učení u dětí
 - zátěžové situace (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, přestěhování apod.) anorexie, agrese, sociální nepřizpůsobivost a jiné
 - při poruchách spánku, při stavech strachu
 - při ztrátě řeči při mozkovém poškození
 - alergická onemocnění
 - podpora oslabených orgánů
 - posílení imunity, chronická onemocnění
 - a jiné....
 
Chirofonetika je velmi individuální metoda ošetřování, která je jemná, nenásilná a využívá toho nejlidštějšího, a to je dotek a řeč.
Tato masáž není lékem, ale může pomoci zlepšit kvalitu života dětí a dospělých.
jak probíhá chiro
bottom of page